Beleidsplan & jaarverslag

Beleidsplan en jaarverslag 2020

Ivm COVID-19 geen bijzondere vermeldingen. De geplande reizen zijn gecanceld.

Financiële verantwoording over 2020

 

Exploitatieoverzicht:

 

BATEN

 • Deelnemers          €600,00
 • Donaties                €1846,31
 • Over uit 2019       €161,72

Totale inkomsten €2608,03

 

LASTEN

 • Triodos €138,50
 • Website €119,541
 • Vergaderen €247,65
 • Boekingen €636,57
 • Restitutie €850,00

Totale uitgaven €1992,23

 

ACTIVIA

 • Vaste activia
 • nvt                                 €0,00
 • Vlottende activia
 • Rekening Courant     €615,80

 

PASIVIA

 • Eigen vermogen
 • Reserve                      €615,80
 • Vreemd vermogen
 • Leningen                    €0,00